ĮMOKŲ SĄLYGOS

Įmokas surenka NVŠ (neformalusis vaikų švietimas) paslaugas teikiantį įmonė Šokių studija “Imperium”.

Įmokos suma nustatoma pagal paslaugos gavėjo gyvenamąją vietą bei yra nurodyta NVŠ sutartyje, 3.1 punkte.

Įmokos yra sugeneruojamos bei automatiškai išsiunčiamos kiekvienam paslaugos gavėjui į NVŠ sutartyje nurodytą kontaktinį el. paštą.

Apmokėtos mėnesinės įmokos nėra grąžinamos. Paslaugos gavėjas su paslaugų teikėju atsiskaito iki einamojo mėnesio 10 dienos.

Avansinė įmoka už VIP Stovyklą force majeure (nenugalimos jėgos) atveju yra GRĄŽINAMA.